Choć cera kobiety dojrzałej i skóra nastolatki mają różne potrzeby, to nie stoi to na przeszkodzie, by matka i córka odbyły wspólną wizytę u